II POLONIJNY TURNIEJ GRY IPN

MIŚ WOJTEK

WRZESIEŃ 2021 - KWIECIEŃ 2022

data publikacji news'a

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Zaraz po emocjonujących rozgrywkach i obiedzie udaliśmy się w niezwykłe miejsce -Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, mieszczące się w wyjątkowej lokalizacji. Tysiąc lat historii opowiedziane w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy – na terenie przedwojennej dzielnicy zamieszkałej głównie przez Żydów, a w czasie wojny przekształconej przez Niemców w getto.

Załączamy fotorelację Bartka Pilarczyka.

Pozdrawiamy IPN i Fundacja EduSEN

Koordynatorzy:
Tomasz Bastkowski
+353 871091549 tomasz.bastkowski@olimpiadagier.org
Marta Snarska
+48 22 581 86 31 Marta.Snarska@ipn.gov.pl