TESTOWY TEST

7

test przed finalem

1 / 5

Jakie zwierzę jest symbolem Polski?

2 / 5

Jakie barwy występują na polskiej fladze?

3 / 5

Nad jakim morzem leży Polska?

4 / 5

Z którymi krajami graniczy Polska?

5 / 5

Jakie miasto jest stolicą Polski?

Your score is