IV POLONIJNY TURNIEJ
HISTORYCZNYCH GIER PLANSZOWYCH IPN

im. Misia Wojtka

WRZESIEŃ 2023 - KWIECIEŃ 2024

data publikacji news'a

Szkolenia dla nauczycieli polskich z USA

Przedstawiamy Państwu nagrania szkoleń dla nauczycieli polskich z USA i całego świata organizowanych wspólnie przez BEN IPN.

Miś Wojtek – Webinar dla Szkół w USA

GRY LOTNICZE – Gwiaździsta Eskadra (303, 111, 7) Webinar dla szkół polonijnych w USA

Znaj Znak – webinar dla szkół polonijnych w USA

Koordynatorzy:
Tomasz Bastkowski
+353 871091549 tomasz.bastkowski@olimpiadagier.org
Marta Snarska
+48 22 581 86 31 Marta.Snarska@ipn.gov.pl