IV POLONIJNY TURNIEJ
HISTORYCZNYCH GIER PLANSZOWYCH IPN

im. Misia Wojtka

WRZESIEŃ 2023 - KWIECIEŃ 2024

data publikacji news'a

Eliminacje Stacjonarne – region europejski (Bruksela)

Część pierwsza eliminacji Regionu Flamandzkiego już za nami. W warszatach i turnieju wzięło udział blisko 100 uczniów ze Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli. Byliśmy zbudowani jak bardzo młodzież zaangażowała się w lekcje historii nad planszą. W eliminacjach zwyciężyła drużyna w składzie:

Nadia Żurek i Maya Saleem – Miś Wojtek

Krystian Barszczewski – 111

Jakub Białek – 7

Filip Jaszczuk – 303

Jutro zaczynamy przygodę z plaszówkami w Polska Szkoła EduGandawa już od godziny 9.00. Do zobaczenia.

Koordynatorzy:
Tomasz Bastkowski
+353 871091549 tomasz.bastkowski@olimpiadagier.org
Marta Snarska
+48 22 581 86 31 Marta.Snarska@ipn.gov.pl