IV POLONIJNY TURNIEJ
HISTORYCZNYCH GIER PLANSZOWYCH IPN

im. Misia Wojtka

WRZESIEŃ 2023 - KWIECIEŃ 2024

data publikacji news'a

80 Rocznica Bitwy. Wojtek na Monte Cassino

Tradycją jest od początku, że finały misiowego turnieju odbywają się w czasie przypadającym na kolejne rocznice Bitwy o Monte Cassino. Tym razem na obchody okrągłej 80 rocznicy pojechał sam Miś Wojtek. A to za sprawą niecenionej Barbary Wojdy Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, której nasz dzielny miś towarzyszył w uroczystościach rocznicowych Bitwy pod Monte Cassino.

Koordynatorzy:
Tomasz Bastkowski
+353 871091549 tomasz.bastkowski@olimpiadagier.org
Marta Snarska
+48 22 581 86 31 Marta.Snarska@ipn.gov.pl