O NAS

Łączymy doświadczenie emigracyjne z kompetencjami, które pozwalają nam skutecznie działać w Polsce jaki i poza jej granicami. Znamy się na funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, edukacji, integracji, komunikacji społecznej, tworzenie innowacyjnych programów rozwojowych.

Rozumiemy Polonię, bo jesteśmy lub byliśmy jej częścią, jesteśmy jednocześnie silnie zakotwiczeni w Polsce. W naszym zespole mamy doświadczenia emigracji, powrotów do Polski, współpracy polonijnej na odległość. Wiemy, że to czego chcemy dokonać jest możliwe, bo sami tego doświadczyliśmy.

Przez ostatnie stulecie wyemigrowało z Polski miliony Polaków. Szacuje się, że poza granicami naszego kraju żyje ponad 20 milionów naszych rodaków i osób polskiego pochodzenia. Polska straciła przez to olbrzymi potencjał rozwojowy.

Dążymy do tego by Polonia i Polacy żyjący poza granicami w większym stopniu stanowili o społecznym, ekonomicznym i obronnym potencjale Polski. Chcemy by wiedza, doświadczenie i kapitał, który posiadają mogły być owocnie wykorzystane w Polsce.

Mimo pozytywnych trendów migracyjnych mamy świadomość, że zdecydowana większość Polonii nigdy na stałe nie wróci do Polski. W XXI wieku świat jest jednak globalną wioską, odległość przestała być barierą. Wierzy w to, że mimo dzielących nas kilometrów znowu możemy być razem, tworzyć jeden naród, mieć wspólne marzenia i razem odnosić sukcesy.

Zespół Polonici