ZESPÓŁ

Łukasz Wróbel

Przewodniczący Rady Fundacji Fundator

Przeczytaj więcej…

Bartłomiej Pilarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Igor Downar-Zapolski

Prezes Zarządu
Fundator

Tomasz Bastkowski

Wiceprezes