Łukasz Wróbel

Fundator
Przewodniczący Rady Fundacji

Specjalista ds. public relations, politolog, absolwent Collegium Civitas. Od ponad 20 lat związany z III sektorem.

Pomysłodawca i fundator Polonici. Na emigracji spędził 4 lat. Twórca kampanii społecznych i licznych inicjatyw pozarządowych. W latach 2015-2019 pracownik Parlamentu Europejskiego. Inicjator projektów polonijnych „Polonia głosem Polski” i „Łowcy i Pogromcy Fake Newsów” zrealizowanych  przez Fundację Republikańską. Pomysłodawca projektu „Truht about Poland”. 

Łukasz Wróbel

Przewodniczący Rady Fundacji Fundator

Bartłomiej Pilarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Igor Downar-Zapolski

Prezes Zarządu
Fundator

Tomasz Bastkowski

Wiceprezes